Členství v organizacích

Společnost TEDIKO, s.r.o. i samotní pracovníci společnosti jsou členy některých organizací/spolků, případně tyto organizace podporují, mezi jinými například:

  • Sdružení pro certifikaci personálu - APC (Association for Personnel Certification)
  • Česká společnost pro nedestruktivní zkoušení – ČNDT
  • Sdružení českých zkušeben a laboratoří - SČZL