Chemická analýza - PMI

Analýza chemického složení kovových materiálů je nezbytnou součástí procesu zjišťování, o jaký materiál se jedná. To je důležitým údajem pro mnoho dalších činností prováděných laboratoří (např. pro posuzování korozního napadení a korozní odolnosti, pro šetření materiálových poruch, pro posouzení vhodnosti použití pro dané prostředí či technologický postup atd.).

Zkušebna chemie používá v současnosti dvě základní metody, které jsou rychlé a zároveň mobilní, umožňující provedení analýzy přímo u zákazníka. Jedná se buď o metodu optické emisní spektrometrie (AES), při které řízený elektrický oblouk probíhá mezi povrchem vzorku a elektrodou v ochranné argonové atmosféře, nebo o metodu rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF) založené na měření charakteristického rentgenového záření vybuzeného ozářením vzorku.

V současnosti používáme pro metodu AES přístroje ARC-MET 8000 a PMI Master Smart, pro metodu XRF přístroj Vanta VCR. Přístroje PMI Master Smart a Vanta VCR nepotřebují na místě analýzy externí napájení. Vanta VCR je přístroj zcela ruční.

 

Chemická analýza - PMI  Chemická analýza - PMI  Chemická analýza - PMI 
Chemická analýza - PMI  Chemická analýza - PMI  Chemická analýza - PMI