Chemická a korozní laboratoř

Zkušebna provádí zkoušky odolnosti ocelí proti mezikrystalové korozi, chemické rozbory složení materiálu (kovů) pomocí chemických analyzátorů, zkoušku zjištění typu a množství korozních zplodin na vnitřním povrchu vzorků na základě schválených zkušebních postupů. Kromě toho provádí posouzení korozního napadení a to jak z pohledu kvalifikace, tak kvantifikace tohoto poškození.

 

Chemická a korozní laboratoř  Chemická a korozní laboratoř