Certifikace a osvědčení

K provádění činnosti mají, je-li to požadováno příslušnými právními dokumenty či technickými normami, zaměstnanci společnosti TEDIKO, s.r.o. osobní osvědčení a certifikáty.

Jedná se například o následující:

  • Certifikáty z jednotlivých metod nedestruktivního zkoušení v různých stupních a v různých systémech, např. ČSN EN 473:2009 a ČSN EN ISO 9712:2005, Std-201(202)/E/95 APC a dalších
  • Osvědčení o schválení NDT pracovníka pro zkoušení nerozebiratelných spojů tlakových zařízení a tlakových sestav kategorií III a IV podle ustanovení směrnice 97/23/EC (a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění) – schválení dle požadavků ČSN TNI CEN TR 15589 na základě certifikace podle platných norem
  • Oprávnění SÚJB o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany
  • Osvědčení Technické inspekce České republiky (TiČR) k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení, stavebním a prvním tlakové zkouškám vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
  • Odborně způsobilá osoba podle § 6a odst 3 Vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti.