Akreditace a oprávnění

Společnost TEDIKO, s.r.o. vlastní celou řadou oprávnění a osvědčení pro provádění činností, které zajišťuje. Tyto dokumenty společnost získala na základě prověření a auditů různých organizací včetně orgánů státního dozoru. Oprávnění a osvědčení jsou vystavena jak na společnost TEDIKO, s.r.o., tak i na jednotlivé specialisty společnosti.

Zkušební laboratoř TEDIKO, která je jednou z organizačních částí společnosti, s úspěchem absolvovala audit Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Společnost je dále držitelem oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR, dříve Institut technické inspekce - ITI).

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ TEDIKO

Součástí společnosti TEDIKO, s.r.o. je jako jedna z organizačních jednotek Zkušební laboratoř TEDIKO, provádějící zkoušky v akreditovaném rozsahu daném Osvědčením o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1123 Zkušební laboratoř TEDIKO vystaveným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Osvědčení je vydáno na základě posouzení akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Materiálové služby akreditované Zkušební laboratoře TEDIKO je, na rozdíl od služeb jiných organizačních jednotek poskytujících materiálové služby, nutné dohodnout předem.

OPRÁVNĚNÍ TIČR

Společnost TEDIKO, s.r.o. disponuje oprávněními vystavenými orgány státního odborného dozoru – Technickou inspekci České republiky – TiČR. Tato oprávnění umožňují společnosti TEDIKO, s.r.o. a jejím pracovníkům provádět činnosti při výrobě, montáži, opravách a provozování vyhrazených tlakových zařízení - stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, revize a zkoušky plynových zařízení dodavatelským způsobem.

Všechny relevantní dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti.